In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Kohalik võim » Tartu Linnavalitsus » Osakonnad » Tartu...


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim


Turism


Kultuuriosakonna ülesanded

Kultuuriteenistuse ülesanded on:
1. linna arengukava ja eelarve strateegia koostamisel osalemine ja sellest tekkivate ülesannete täitmine;
2. kultuurivaldkonna arengu planeerimine ja vastavasisuliste ettepanekute tegemine linnavalitsusele;
3. valdkondlike ja temaatiliste arengudokumentide koostamine ja arendusprotsessides osalemine;
4. kultuurivaldkonnaga seotud õigusaktide väljatöötamine ja eelnõude ettevalmistamine;
5. osakonna haldusalas tegutsevate asutuste arengusuundade kujundamises osalemine, asutuste tegevuseesmärkidest tulenevate töökorralduslike protsesside nõustamine ja töö analüüsimine;
6. kultuurivaldkonna toetusliikide ja stipendiumide menetlemine (konkursside korraldamine, taotluste analüüs, eelarve koostamine, lepingute ettevalmistamine ja aruandluse kontrolli teostamine);
7. kultuurivaldkonna andmete kogumine, analüüsimine ja vahendamine;
8. kultuurivaldkonna uuringute ettevalmistamine ja tellimine;
9. uute toetusliikide ja stipendiumide arendamine;
10. kultuuriprojektide algatamine ja koordineerimine ning projektides osalemine;
11. kultuuriinfokandjate arendamine ning valdkondliku info levitamine;
12. kohalike ja rahvusvaheliste valdkondlike koostöövõrgustike edendamine;
13. kultuuriorganisatsioonide ja kodanike nõustamine;
14. kultuurivaldkonna tunnustusürituste korraldamine;
15. kultuurikorraldajate professionaalsuse arendamine;
16. kultuurivaldkonnas aktuaalsete teemade tõstatamine ning teavitustöö.

Noorsooteenistuse ülesanded on:
1. linna arengukava ja eelarve strateegia koostamisel osalemine ja sellest tekkivate ülesannete täitmine;
2. noorsootöövaldkonna arengu planeerimine ja vastavasisuliste ettepanekute tegemine linnavalitsusele;
3. valdkondlike ja temaatiliste arengudokumentide koostamine ja arendusprotsessides osalemine;
4. noorsootöövaldkonnaga seotud õigusaktide väljatöötamine ja eelnõude ettevalmistamine;
5. osakonna haldusalas tegutsevate noorsootööasutuste arengusuundade kujundamises osalemine, asutuste tegevuseesmärkidest tulenevate töökorralduslike protsesside nõustamine;
6. noorsootöövaldkonna toetusliikide menetlemine (konkursside korraldamine, taotluste analüüs, eelarve koostamine, lepingute ettevalmistamine ja aruandluse kontrolli teostamine);
7. noorsootöövaldkonna andmete kogumine, analüüsimine ja vahendamine;
8. noorsootööalaste- ja noorteuuringute ettevalmistamine ja tellimine;
9. uute toetusliikide ja stipendiumide arendamine;
10. noorsootöövaldkondlike projektide algatamine ja koordineerimine ning projektides osalemine;
11. noorsootöövaldkondlike infokandjate arendamine ning rahvusvahelise, riikliku ja kohaliku informatsiooni info vahendamine;
12. kohalike ja rahvusvaheliste noortevaldkonna koostöövõrgustike edendamine;
13. kodanike ja noorsootöö korraldajate nõustamine, korraldajatele arendusprogrammide
pakkumine;
14. noorsootöövaldkonnas aktuaalsete teemade tõstatamine ning teavitustöö;
15. Tartu linna noorsootöövaldkonna tunnustusürituse korraldamine.

Sporditeenistuse ülesanded on:

1. linna arengukava ja eelarve strateegia koostamisel osalemine ja sellest tekkivate ülesannete täitmine;
2. spordivaldkonna arengu planeerimine ja vastavasisuliste ettepanekute tegemine linnavalitsusele;
3. valdkondlike ja temaatiliste arengudokumentide koostamine ja arendusprotsessides osalemine;
4. spordivaldkonnaga seotud õigusaktide väljatöötamine ja eelnõude ettevalmistamine;
5. spordialaste uurimuste tellimine ja analüüsimine ning koostöö korraldamine terviseuuringute teostamiseks;
6. spordiseltside, -klubide, eraspordikoolide ja muude omaalgatuslike spordiühingute spordialase tegevuse koordineerimine, nõustamine;
7. spordivaldkonna toetusliikide ja stipendiumide menetlemine (konkursside korraldamine, taotluste analüüs, eelarve koostamine, lepingute ettevalmistamine ja aruandluse kontrolli teostamine);
8. tippsportlaste ja andekate noorsportlaste tiitlivõistlusteks ettevalmistamise toetamine ning vastavate stipendiumide ja toetusfondide koordineerimine;
9. spordivaldkondlike projektide algatamine, koordineerimine ja projektides osalemine;
10. aktiivse puhkuse ja harrastusspordi tegevuse koordineerimine;
11. erivajadustega inimeste sportimisvõimaluste arendamine;
12. Tartus asuvate spordiklubide ning spordirajatiste registri pidamine ja nende tehnilise seisundi jälgimine;
13. spordiürituste kalenderplaani koostamine, avaldamine ja spordiinfo levitamine;
14. koostöö korraldamine Tartu spordiliiduga, Tartu linna ja lähiümbruse spordirajatiste haldajatega, riiklike spordialaliitudega, spordiseltsidega ning -organisatsioonidega;
15. koostöö Tartu sõpruslinnade ja rahvusvaheliste spordiorganisatsioonidega ning osalemine rahvusvahelistes spordiprojektides;
16. Tartu linna aasta parimate sportlaste, võistkonna ja treenerite väljaselgitamine ja tunnustamine;
17. osalemine linna spordirajatiste ja tervisespordipaikade planeerimise ja väljatöötamise protsessis.