In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Haridus ja teadus » Koolid


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus


Äri

Kohalik võim

Turism


Riigieksamid

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada riigieksamid, koolieksam ning õpilasuurimus või praktiline töö.

Riigieksamid toimuvad kord aastas kevadeti üle Eesti ühel ja samal päeval.

Gümnaasiumi lõpetamiseks peavad õpilased sooritama kolm kohustuslikku riigieksamit:
  • eesti keeles või eesti keeles teise keelena
  • matemaatikas
  • võõrkeeles

Võõrkeele riigieksami saab õpilane valida saksa, inglise, prantsuse, vene keele eksamite vahel. Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamitena saab õpilane sooritada rahvusvahelised eksamid ning valida B1- või B2-taseme eksami. Inglise keele riigieksam mõõdab keeleoskust B1- ja B2-tasemel.

Riigieksamitööde ülesandeid valmistavad ette ja eksamitöid hindavad komisjonid, kes tegutsevad Sihtasutuse Innove juures.

Riigieksameid saavad sooritada ka kutseõppeasutuste õpilased ning juba keskhariduse omandanud isikud, kellel on plaanis haridusteed jätkata kõrgkoolis.

 

Vaata lisaks siit!