In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Haridus ja teadus » Koolid


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus


Äri

Kohalik võim

Turism


Vastuvõtt hariduslike erivajadustega õpilastele moodustatud klassidesse

  • Hariduslike erivajadustega lastele põhikoolis uuel õppeaastal moodustatud klasside arvu ja liigi kinnitab Tartu Linnavalitsus igal aastal maikuus.


  • Haridusliku erivajadusega lastele loodud klassis õpilaskoha saamiseks esitab vanem koolile taotluse koos õigusaktides nõutud dokumentidega ja nõustamiskomisjoni (Tähe 56, tel 746 1000) otsuse.


  • Elukohajärgne põhikool teavitab vanemat 10 tööpäeva jooksul taotluse saamisest lapsele koolis õpilaskoha tagamisest. Põhikool, mis ei ole lapse elukohajärgne kool, kuid milles tegutsevad lapsele sobivad hariduslike erivajadustega laste klassid, teavitab vanemat lapse klassis õppima asumise võimalusest või selle puudumisest 10 tööpäeva jooksul taotluse saamisest.


  • Kui põhikooli vabale õpilaskohale esitavad taotluse vanemad, kelle laste jaoks ei ole antud põhikool elukohajärgseks põhikooliks, antakse õpilaskoht lapsele, kelle vanem esitas taotluse ajaliselt varem.