In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Haridus ja teadus » Koolid


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus


Äri

Kohalik võim

Turism


Koolilõuna maksumus

Aluseks võttes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse  nähakse riigieelarves ette toetus põhiharidust omandavate õpilaste ning võimaluse korral üldkeskharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks.

Koolilõuna arvestusliku maksumuse ühe õpilase kohta ning koolilõuna toetuse jaotamise korra kehtestab vabariigi valitsus määrusega. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja korra kehtestab valla- või linnavolikogu.

Tartu Linnavalitsuse 14. augusti 2012 a määrusega nr 14 kehtestati koolilõuna maksumuse maksimummäär.