In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Haridus ja teadus » Koolid


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus


Äri

Kohalik võim

Turism


Võõrkeeled Tartu linna põhikoolides ja gümnaasiumides

  • Tartu linna põhikoolides
Tartu linn ei piira võõrkeelte valikut põhikoolides ega sea  koolidele piiranguid võõrkeelte valikute osas. Iga kool kirjeldab oma õppekavas, mis on koostatud erinevaid huvigruppe (sh lapsevanemaid) kaasates, milliste võõrkeelte hulgast saab õpilane valida (A-keelte, B-keelte valik). Kool ei ole kohustatud (aga koolijuhi otsusega võib seda teha) avama võõrkeele gruppi, kui üht võõrkeelt õppida soovijaid on alla 14 õpilase (14 õpilasega grupp avatakse). Tartu linna põhikooli õpilane saab soovi korral jätkata valitud võõrkeelte õppimist igas Tartu linna gümnaasiumis. Põhikoolis õpitud võõrkeeli õpetatakse ka gümnaasiumitasemel.
Õpilase paremaks toimetulekuks (kooli vahetamine, edasiõppimine) soovitame: kui A-keeleks pole õpilane valinud inglise keelt, siis B-keeleks oleks hea valida inglise keel.
  • Tartu linna gümnaasiumides
Tartu linna gümnaasiumides saab õpilane õppida inglise, saksa, vene, prantsuse ja soome keelt (neid võõrkeeli õpetatakse praegu Tartu põhikoolides). Kui ühes gümnaasiumis on mingi võõrkeele õppijaid väike arv  (alla 12 õpilase grupis), siis võib õpe toimuda väljaspool oma tunniplaani ja oma kooli (mõnes teises gümnaasiumis või keeltekoolis). Koolid teavitavad gümnaasiumisse astujaid sellest, et väikse õppijate arvuga võõrkeele tunnid võivad toimuda väljaspool oma gümnaasiumi ruume (nt mõnes teises linna gümnaasiumis, keeltekoolis) ja tundide toimumisaeg võib olla koolipäeva lõpus või järel.