In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Haridus ja teadus » Koolid


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus


Äri

Kohalik võim

Turism


Ühiskatsed gümnaasiumisse vastuvõtuks 2017/2018. õ.a.

18. märtsil 2017 toimuvad Tartu gümnaasiumite ühised sisseastumiskatsed tulevastele gümnasistidele. Ühiskatsed toimuvad Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tartu Tamme Gümnaasiumi koostöös.

Gümnaasiumitesse kandideerijad registreeruvad 15. veebruarist kuni 15. märtsini 2017 ühtses elektroonilises infosüsteemis, kus õpilased märgivad oma eelistused kooli valikuks. Testid sooritab õpilane koolis, mille süsteem talle määrab, ja testide sooritamise koht ei sõltu tema eelistustest.

Aprillikuu jooksul toimuvad vestlused, mis annavad lõpliku pildi, kas kool saab pakkuda võimalust õppekohaks ning kas õpilane on huvitatud just sellest koolist. Iga kool allkirjastab kooli sisse saanud ning seal õppimisest huvitatud õpilasega kinnituskirja, mille järel teda teiste koolide õpilaskandidaadina enam ei arvestata.

Koolid avaldavad oma veebilehtedel täpsema vastuvõtukorra 16. jaanuariks 2017. a. Selleks ajaks on ka selgunud millistes õppesuundades milliseid aineteste arvestatakse, sest oleme ühiselt kokku leppinud, et nendes küsimustes on koolid autonoomsed. Tartu Annelinna Gümnaasium ei osale ühistes katsetes, kuid õpilaste kooli vastuvõtt toimub samuti katsete ja vestluse alusel.