In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Sotsiaalabi » Projektid ja tegevustoetused


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi


Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Hoolega tööle!

 

 

Projekt Päevaste ja ööpäevaringsete hooldusteenuste abil tööle

 

Rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist, meetme 1.3.3. „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed“ raames.

Kestvus 03.01.2011-31.12.2013

Juhtpartner Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakond,

partnerid: Luunja Vallavalitsus, Tartu Vallavalitsus.

 

Projekti lühikirjeldus

 

Projekti eesmärkideks on  abistada hooldajaid, kes on huvitatud tööle asumisest ja kelle hoolealuseid on võimalik hooldada koduhooldusega. Selleks viiakse hooldajatega läbi intervjuu ja hinnatakse hooldatava koduhooldusteenuste ajaline maht ja sagedus.

 

Projekti tegevuse käigus suurendatakse koduhooldusteenuse osutamisega tegelevate töökohtade arvu ostes koduhooldusteenust ja pakkudes seda hooldatavatele vastavalt nende vajadustele hooldusplaani alusel.

 

Neid hooldajaid, kes ei sobi koduhooldusteenuse osutajateks juhendatakse tööturuteenuste kasutamisel ja tööotsingutel. Tööotsingute või tööle asumise alguses osutatakse nende hooldatavatele koduhooldus või ööpäevaringse hoolekande teenuseid.

 

 

 

Kes saavad  projekti tegevustega liituda

 

Projekt tegevused on suunatud Tartu linna, Tartu valla ja Luunja valla hooldajatele kes on:

 

·        tööealised;

 ·       ei tööta või on sunnitud töösuhte hooldamise tõttu lõpetama;

 ·       on huvitatud tööle asumisest.

 

 

 

Kuhu pöörduda projekti tegevustesse kaasamiseks:

 

 

Tartu linnas:

Indrek Sooniste

Eakate ja puuetega inimeste hoolekandeteenistuse juhataja

tel 736 1305 e post  indrek.sooniste@raad.tartu.ee

 

 

 

  

Tartu vallas

Jaana Puur

sotsiaalnõunik

tel 733 7758  e post jaana.puur@tartuvv.ee

 

 

Luunja vallas

Lilia Raudheiding

sotsiaalnõunik

tel 741 7234 lilia@luunja.ee

 

PROJEKTI INFOVOLDIK

 

PROJEKTI KALENDER (A1 formaat!)