In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Tartu sümbolid


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Logo ja tunnuslause kasutamise kord

1. Üldsätted

1.1. Kaubamärk TARTU (reklaamlogo) on registreeritud Eesti Patendiameti kaubamärgiosakonna otsusega nr 7/ 9702452 12. novembril 1998. aastal.

1.2. Kaubamärk TARTU on kantud riiklikku kauba- ja teenindusmärkide registrisse ning selle kohta on välja antud kaubamärgitunnistus.

1.3. Kaubamärk TARTU on avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 1/99 lk 23.

1.4. Kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõna TARTU kasutamiseks.

1.5. Tartu linna tunnuslause on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse 11. märtsi 1999. a korraldusega nr 797.

1.6. Tartu linna logo autoriks on kunstnik Tiina Viirelaid. Tartu tunnuslause autoriks on Aivar Viidik.

2. Reklaamlogo TARTU ja Tartu tunnuslause kasutamine

2.1. Tartu linna logo ja tunnuslauset kasutatakse Tartut kui turismiobjekti tutvustavatel trükistel, suveniiridel, üritustel, linna esitlustel, messidel, transparentidel, rekvisiitidel, trükistel, plakatitel, meedias jmt kohtades. Tartu linna mitmevärvilisesse logosse on põimitud ülikooli peahoone samba ja Emajõe motiivid.

2.2. Logo elementide ja nende omavahelised proportsioonid ja värvid on muutumatud ning säilivad mistahes mõõtude juures. Logo ei tohi omavoliliselt deformeerida ega ebaproportsionaalselt suurendada-vähendada ilma Tartu Linnavalitsuse vastava ala spetsialisti loata.

2.3. Logo stiilraamatut ja tunnuslauset hoiab Tartu Linnavalitsuse avalike suhete osakond. Logo kasutamise õiguslikku korda ja tunnuslause kasutamist kontrollib avalike suhete osakonna maine- ja turismiteenistus.

2.4. Logo põhivariandiks on kahevärviline (tume ultramariin ja särav türkiis) lahendus koos tunnuslausega. Tumedal taustal tuleb asendada tumesinine valgega, jättes sinakasrohelise samaks.

2.5. Trükiste jms puhul, mille teostamisel trükitehniline baas suudab tagada eeskujuliku kvaliteedi, võib kasutada ka mitmevärvilist varianti. Sellisel juhul tuleks lähtuda PANTONE värvitabeli läiketa lehtedel esitatud toonidest 138U, 193U, 072U, 341U ja 3272U ning püüda ka neljavärvitrüki või mistahes muu menetluse korral saavutada sama värvimuljet. Logo värvilahenduses kasutatud tumesinine, punane, roheline ja oranz' on oma olemuselt loodus-lähedased, pisut tumenenud ja murtud. Neile vastandub sinakasroheline toon, mis peaks olema maksimaalselt särav ja kirgas.

2.6. Tunnuslause šrift on: Tahoma Bold. Kui logo on vaja reprodutseerida nii väiksena, et tunnuslause suurus on alla 6 punkti, on soovitav tunnuslause ära jätta.

2.7. Tunnuslauset ja logo võib kooskõlastatuna Tartu Linnavalitsuse avalike suhete osakonnaga kasutada ka eraldiseisvatena.

2.8. Logo kasutamise loa saamiseks tuleb esitada Tartu Linnavalitsuse avalike suhete osakonnale kirjalik taotlus, milles märgitakse logo ja tunnuslause kasutusala ning ka tiraaz'i suurus.

2.9. Taotluse rahuldamisel väljastab avalike suhete osakond logo tähtajalise või tähtajata kasutusloa.

2.10. Logo kasutamine on üldjuhul tasuta. Logo kasutamisel ärilistel eesmärkidel määratakse tasu suurus avalike suhete osakonna ja logo kasutaja vahelises lepingus, kusjuures logo kasutaja võib tasuda logo kasutamise eest tema poolt toodetud või tellitud logo kandvate esemete üleandmisega avalike suhete osakonnale. Raha logo kasutamise eest laekub Tartu linnaeelarvesse.

2.11. Logo kasutamisel vastava loata, Tartu linna mainet kahjustaval viisil või vastuolus käesolevas korras sätestatuga on Tartu Linnavalitsusel õigus nõuda logo kasutajalt logo kasutamise lõpetamist ning tekitatud kahju hüvitamist.