In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Tartu ajalugu


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Tartu arheoloogiast ja vanemast ehitusloost

Käesoleva materjali peaeesmärgiks on anda kodulehekülje lugejale ülevaade Tartu arheoloogilise uurimise käigust ja tähtsamatest uurimistöö liikidest. Kuigi puudutatud üksikküsimustes on refereeritud ka erinevate ajaloolaste ja arheoloogide seisukohti, ei taotleta siin tulemuste lõpliku sünteesi esitamist. Töö viimases osas antud hinnangud Tartu varasema asustuse iseloomule ja peamiselt kultuurkihi stratigraafial baseeruv periodiseering kajastab autori praegusi seisukohti.

1.Kogumistöö

1.1.August Wilhelm Hupel ja Eduard Philipp Körber

1.2.Esimesed muuseumid ja Õpetatud Eesti Selts

1.3.Eesti Rahva Muuseum

1.4.Tartu Ülikooli Arheoloogia Kabinet ja muististe kaitse

1.5.Ristiusu Arheoloogia Kabinet

1.6.Kogumistöö sõjajärgsel ajal
2.Ehitusajaloolised kaevamised

2.1.Esimesed teaduslikud ehitusajaloolised kaevamised

2.2.Toomkirik

2.3.Jaani kirik

2.4.Muud ehitusajaloolised kaevamised Tartus
3.Autori nägemusi Tartu varasemast ajaloost

3.1.

Muinasaegne Tartu


3.2.Uuemat kesk- ja uusaegsest Tartust


*Töö RTF formaadis

Tartu Linnavalitsus
Arhitektuuri ja ehituse osakond
Kultuuriväärtuste teenistus
Romeo Metsallik
tel 7361 250
romeo.metsallik@raad.tartu.ee