In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Tartu uudised


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Tartu põhjapoolse ümbersõidu keskkonnamõju hindamine

Maanteeamet teatab Tartu põhjapoolse ümbersõidu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise aruande valmimisest, aruande avalikust väljapanekust, avaliku arutelu toimumisest ja eelprojekti tutvustamisest.

Keskkonnamõju hindamine on algatatud Maanteeameti peadirektori 11.02.2008 käskkirjaga nr 40,"Tartu põhjapoolse ümbersõidu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise algatamine”. Keskkonnamõju hindamise programm on heaks kiidetud Tartumaa Keskkonnateenistuse 16.05.2008 poolt kirjaga nr 41-11-3/11025-6.

Tartu põhjapoolse ümbersõidu eelprojekti koostamise eesmärgiks on majanduslikult ja tehniliselt põhjendatud projektlahendi saamine E264 Jõhvi-Tartu-Valga maantee (riigi põhimaantee nr 3) ühendamiseks E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteega (riigi põhimaantee nr 2) Tartust põhjapool, teetrassi ja ristmike teemaa määramine, mõjualade määramine, ristmike ja ristete optimaalsete asukohtade ning tehniliselt ja majanduslikult tasuvate lahenduste leidmine, ettepanekute tegemine teede ja rajatiste kuuluvuse ja liigi osas. Uue ühenduse algus on planeeritud E264 Jõhvi-Tartu-Valga maantee km 129,9 Tartu-Jõgeva-Aravete maantee (riigi tugimaantee nr 39) km 0,0 Aru ristmiku piirkonda ja lõpp E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee km 179,0 Tiksoja ristmiku piirkonda.

Projekteerija on konsortsium Teede Tehnokeskuse AS ja HyderSEIB Ingenieur-Consult GmbH & Co. KG, kontaktisik Rein Kaseleht (tel 679 1353, faks 679 1341, e-post rein.kaseleht@tehnokeskus.ee).

Arendaja on Lõuna Regionaalne Maanteeamet, aadress Veski 23, 51005 Tartu, kontaktisik planeeringute osakonna juhataja Aare Lepik (tel 740 8104, faks 740 8102, e-post aare.lepik@mnt.ee ).

Otsustaja on Maanteeamet, aadress Pärnu mnt 463a, 10916 Tallinn, kontaktisik Veiko Juudas (tel 611 9325, faks 611 9360, e-post veiko.juudas@mnt.ee ).

Keskkonnamõju hindamise eksperdid on Kobras AS (aadress Teguri 37b, 50107 Tartu) ja Froelich&Sporbeck GmbH & Co.KG (Massenbergstraße 15-17 D-44787 Bochum), eksperdid Urmas Uri (litsents KMH0046), Anne Rooma (litsents KMH0047) ja Kadi Kukk (litsents KMH0126). Keskkonnamõju hindamise kontaktisik on Noeela Kulm (tel 730 0310, faks 730 0315, e-post noeela@kobras.ee ).

Keskkonnamõju hindamise aruandega saab tutvuda Lõuna Regionaalses Maanteeametis (Veski 23, 51005 Tartu), projekti kodulehel http://www.teed.ee/tpy/index.htm  ja Maanteeameti kodulehel www.mnt.ee . Lisaks on keskkonnamõju hindamise aruandega võimalik tutvuda Tähtvere valla koduleheküljel www.interest.ee/ilmatsalu/ , Tartu valla koduleheküljel www.tartuvv.ee  ja Tartu linna koduleheküljel www.tartu.ee .

Keskkonnamõju hindamise aruande avalik väljapanek kestab 08.12.2009-22.12.2009. Avaliku väljapaneku kestel, s.o kuni 22.12.2009, saab keskkonnamõju hindamise aruande kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi Lõuna Regionaalses Maanteeametis tööpäeviti kell 8.00-16.00, e-posti aadressil keskkonnamõju hindamise kontaktisikule noeela@kobras.ee  või projekteerijale rein.kaseleht@tehnokeskus.ee .

Keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu ja eelprojekti tutvustus toimub 22.12.2009 kell 15.00 Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni saalis aadressil Aleksandri 14, Tartu.