In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Tartu uudised


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Aardla tn eritasandilise raudteeülesõidukoha keskkonnamõju hindamine

Tartu Linnavalitsus teatab Aardla tänava eritasandilise raudteeülesõidukoha eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise aruande valmimisest, aruande avalikust väljapanekust, avaliku arutelu toimumisest ja eelprojekti tutvustusest.

Keskkonnamõju hindamine on algatatud Tartu Linnavalitsuse korraldusega nr 1367 20.11.2007. Keskkonnamõju hindamise programm on heaks kiidetud Tartumaa Keskkonnateenistuse poolt kirjaga nr 41-11-3/07/60360-2, 22.01.2008.

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on ohutuse suurendamine raudteeülesõidukohal, liiklusummikute ja negatiivsete keskkonnamõjude vähendamine ning raudtee läbilaskevõime suurendamine, samuti efektiivse ja jätkusuutliku transpordisüsteemi arendamine.

Projekteerija on konsortsium Teede Tehnokeskuse AS ja AAS “Transmost”, kontaktisik Rein Kaseleht (e-post rein.kaseleht@tehnokeskus.ee).

Arendaja on Tartu Linnavalitsus, aadress Raekoja plats 3, 51003 Tartu, kontaktisik Mart Sootla (tel 736 1288, e-post mart.sootla@raad.tartu.ee ).

Otsustaja on Tartu Linnavalitsus, aadress Raekoja plats 3, 51003 Tartu, kontaktisik Mart Sootla (tel 736 1288, e-post mart.sootla@raad.tartu.ee ).

Keskkonnamõju hindamise ekspert on Kobras AS, aadress Teguri 37b, 50107 Tartu, tel 730 0310, faks 730 0315, e-post kobras@kobras.ee eksperdid Urmas Uri (litsents KMH0046), Anne Rooma (litsents KMH0047) ja Kadi Kukk (litsents KMH0126). Keskkonnamõju hindamise kontaktisikud on Tuuli Põld (tel 730 0310, e-post tuuli@kobras.eeja Noeela Kulm (tel 730 0310, e-post noeela@kobras.ee).

Keskkonnamõju hindamise aruandega saab tutvuda Tartu Linnavalitsuses ja projekti kodulehel http://www.teed.ee/tartu-rdt/index.htm.

Keskkonnamõju hindamise aruande avalik väljapanek kestab 29.06.2009-13.07.2009. Avaliku väljapaneku ajal saab keskkonnamõju hindamise aruande kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi Tartu Linnavalitsuses tööpäeviti kell 08:00-17:00, aadress Raekoja plats 3, 51003 Tartu, e-posti aadressil lmo@raad.tartu.ee , e-posti aadressil otse keskkonnamõju hindamise eksperdile kobras@kobras.ee või projekteerijale rein.kaseleht@tehnokeskus.ee.

Keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu ja eelprojekti tutvustus toimub 15.07.2009 kell 14.00 Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna saalis (Raekoja plats 12).