In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Kevad Tartus


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Grillimine ja lõkke tegemine Tartu linnas

NB! Vastavalt Tartu linna jäätmehoolduseeskirjale on Tartu linnas ilma vastava loata jäätmete põletamine keelatud. Küttekolletes võib loata põletada ainult immutamata ja värvimata puitu ning kiletamata vanapaberit. Ka puulehed ja -oksad on jäätmed ning neid ei tohi lõkkes põletada.

Tuleohutusega seotud riiklikud õigusaktid ei tee otseseid takistusi grillimisele või lõkke tegemisele, kuid iga kohalik omavalitsus võib oma haldusterritooriumil vastava keelu kehtestada. 01. septembrist 2010. a kehtima hakanud tuleohutuse seadusega on muutunud ning täpsustatud nõudeid küttekoldevälise tule tegemisele ja grillimise kohale.
Kulupõletamise keelab seadus aastaringselt.

Grillimine on Tartu linnas lubatud. Grillimisel tuleb järgida samu ohutusnõudeid, mida lõkke tegemisel. Grillida ei tohi kohas, kus pole tagatud turvalisus, täidetud seadusekohased nõuded või ka avaliku korra nõuded. Näiteks, kui grillisuits või seadmest tulenev tuleoht naabrite või kaaskodanike heaolu häirib, on ka see juba avaliku korra rikkumine. Grillimise koha ohutu kaugus hoonest sõltub, kas grillitakse eelvalmistatud söega või põletatakse puid söe saamiseks ise.
  • Tahkkütusel töötaval grillseadmel, milles grillimisel kasutatakse eelnevalt valmistatud grillsütt või muud hõõguvat materjali, on ohutuks kauguseks vähemalt 2 meetrit. Rõdu loetakse ehitise osaks ning grilliga seal toimetada ei tohi.
  • Grillseadmel, milles hõõguvat sütt valmistatakse küttepuude või muu põlevmaterjali põletamisel lahtise leegiga, on ohutuks kauguseks hoonest vähemalt 5 meetrit.
Eelloetletud ja teistsugustel grillseadmetel tuleb grillimise koha ohutu kauguse määramisel lähtuda ka seadme kasutusjuhendis märgitust.

Uus tuleohutuse seadus lõkke tegemisest ja grillimisest