In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Tartu uudised


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Idaringtee keskkonnamõjude hindamise programm

Tartu Linnavalitsus ja Tartu, Ülenurme ning Luunja Vallavalitsused teatavad, et on valminud keskkonnamõju hindamise programm projektile:  

Tartu linna idapoolse ringtee eelprojekti koostamine

 • Maanteelõigu asukoht

Projekteeritava Tartu linna idapoolse ringtee (edaspidi Idaringtee) algus on planeeritud Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee (põhimaantee nr 2) lõigu Ilmatsalu-Uhti rekonstrueerimise käigus rajatava Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee ja Ringtee tänava ristmiku piirkonda ja lõpp Jõhvi-Tartu-Valga maanteele (põhimaantee nr 3)  Kõrveküla piirkonda.

Projekteeritav tee läbib eeldatavalt nelja omavalitsust: Tartu linna ja Ülenurme, Luunja ning Tartu valdu. Projekteeritav tee läbib kogu ulatuses üldplaneeringutega määratud tiheasustusala ning kajastub kõigi seotud omavalitsuste olemasolevates või koostatavates üldplaneeringutes.

 • Kavandatava tegevuse eesmärk

on Tartu linna idapoolse ringtee (Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteed Jõhvi-Tartu-Valga maanteega ühendav põhitänav Tartu linna idaservas) rajamine ning seeläbi Tartu kesklinna liikluskoormuse vähendamine ja linnaosade ühenduse parendamine kahel pool Emajõge.

Ringtee asukoha täpsustamiseks ning maa-ala määramiseks, tehniliselt ja majanduslikult optimaalsete lahenduste leidmiseks koostatakse eelprojekt ning viiakse läbi projekti keskkonnamõju hindamine. Keskkonnamõju hindamise (KMH) eesmärk on anda KMH osapooltele teavet arendaja kavandatud tegevusega kaasnevast mõjust keskkonnale ning töötada välja kavandatava tegevuse alternatiiv, millega hoitakse ära või minimeeritakse sellega kaasnevat võimalikku negatiivset mõju keskkonnale.  

Tartu linna idapoolse ringtee eelprojekti KMH viiakse läbi ühismenetlusena kavandatava tegevusega seotud omavalitsusüksuste koostöös.

 • Keskkonnamõju hindamise programmiga on võimalik tutvuda perioodil

  18. veebruar 2009 – 6. märts 2009 alljärgnevates kohtades:

  1) Ülenurme, Luunja ja Tartu vallavalitsuste kodulehekülgedel http://www.ylenurme.ee, www.luunja.ee ja www.tartuvv.ee
  2) Projekti portaalis http://www.tartu.ee/idaringtee/
  3) Tartu Linnavalitsuses aadressil Raekoja plats 3, Tartu
  4) Ramboll Eesti AS kontoris aadressil Laki 34, Tallinn 

Keskkonnamõju hindamise programmi kohta saab kirjalikult esitada ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid Ramboll Eesti AS-le 6. märtsini 2009 aadressil Ramboll Eesti AS, Laki 34, 12915 Tallinn või e-postiga aadressile hendrik.puhkim@ramboll.ee

 • Keskkonnamõju hindamise programmi avalikud arutelud toimuvad:

1) 5. märtsil kell 14.00 Kõrvekülas, Tartu valla vallamaja volikogu saalis
2) 5. märtsil kell 17.00 Luunjas, Lohkva raamatukogu II korruse saalis
3) 6. märtsil kell 14.00 Tartus, Tartu linnavalitsuses, Raekoja plats 12, II korruse saalis 

 • Projekti osapooled: 

Eelprojekti ja KMH koostamise algataja, otsustaja ja korraldaja:

Tartu linnavalitsus (kontaktisik Andres Pool), aadress Raekoja plats 3, 51003 Tartu, tel +372 736 1286, Andres.Pool@raad.tartu.ee

Tartu vallavalitsus (kontaktisik Jüri Reinpõld), aadress Kõrveküla alevik, 60501 Tartumaa, jyri@raadi.ee.

Luunja vallavalitsus (kontaktisik Neeme Kaurov), aadress Luunja, 62222 Tartumaa, neeme@luunja.ee.

Ülenurme vallavalitsus (kontaktisik Tiit Lukas), aadress Pargi 2 Ülenurme alevik, 61714 Tartumaa, Tiit.lukas@ylenurme.ee

Eelprojekti koostaja:

Ramboll Eesti AS ja Ramboll Finland Oy (kontaktisik Raul Vibo), aadress Laki 34,  12915 Tallinn, tel +372 6988 354, raul.vibo@ramboll.ee.

Keskkonnamõju hindamise läbiviija:

Ramboll Eesti AS ja Ramboll Finland Oy (kontaktisik Hendrik Puhkim), aadress Laki 34,  12915 Tallinn, tel +372 6988 352, hendrik.puhkim@ramboll.ee.

Keskkonnamõju hindamise järelevalvaja:

Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon, aadress Aleksandri 14, 51004 Tartu, tel +372 7302 240, tartu@keskkonnaamet.ee.