In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Tarbijakaitse


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Toetust saanud projektid

2016. aastal toetust saanud projekt

 • MTÜ Tarbijate Koostöökoda "Tarbijate teadlikkuse ja aktiivsuse suurendamine nende nõustamise, teavitamise ja koolitamise kaudu" 3000 eurot.

2015. aastal toetust saanud projekt

 • MTÜ Tarbijate Koostöökoda "Tarbijate teadlikkuse suurendamine nende nõustamise, teavitamise ja koolitamise kaudu" 3000 eurot.

2014. aastal toetust saanud projekt

 • MTÜ Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskus “Tarbijate teadlikkuse suurendamine nende nõustamise, teavitamise ja koolitamise kaudu” 2970 eurot.

2013. aastal toetust saanud projekt

 • MTÜ Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskus “Tarbijate teadlikkuse suurendamine nende teavitamise, nõustamise ja koolitamise kaudu tarbijakaitsealastes küsimustes” 2700 eurot.

2012. aastal toetust saanud projektid

 • MTÜ Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskus "Tarbijate kirjaoskuse edendamine" 2000 eurot;
 • MTÜ Tartu Tarbijakaitseühing "Tartu linna tarbijate koolitamine ja nõustamine tarbijakaitsealastes küsimustes. Tarbijakaitsealase õigusabi osutamine" 1200 eurot.

2011. aastal toetust saanud projektid

 • MTÜ Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskus “Tarbijate teavitamine, koolitamine ja nõustamine tarbijakaitsealastes küsimustes ning nende teadlikkuse suurendamine rahvusliku koostöö kaudu” 2872 eurot;
 • MTÜ Tartu Tarbijakaitseühing "Tarbijakaitsealase nõustamise edasiarendus" 1551.68 eurot.

2010. aastal toetust saanud projektid

 • MTÜ Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskus 40 480 krooni;
 • MTÜ Eestimaa Säästva Arengu ja Tarbijakaitse Ühenduste Liit 34 520 krooni.

2009. aastal toetust saanud projektid

 • MTÜ Tarbijate Kaitse Ühenduse UGANDI koolidele ja lasteaedadele suunatud projekt “Õiged toitumisharjumused kujundatakse lapseeas" läbiviimiseks 17 000;
 • MTÜ Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskuse projekt “Tarbijate kindlustunde ja mõjukuse suurendamine kohalikul tasandil nende teavitamise, nõustamise ja koolitamise kaudu rahvuslikus ja rahvusvahelises koostöös" 42 500 krooni;
 • MTÜ Tartu Tarbijakaitseühingu projekt “Tarbijakaitsealase õigusabi kompleksne (nõustamine, teavitamine, koolitused) osutamine Tartu linnas 25 500 krooni.

2008. a toetust saanud projektid

 • MTÜ Tarbijate Kaitse Ühenduse UGANDI koolidele ja lasteaedadele suunatud projekt “Tarbijateadmised on vajalikud” 17 100 krooni; 
 • MTÜ Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskuse üliõpilastele suunatud ja koos üliõpilastega teostatav projekt “Tarbija teadlikkuse suurendamise eesmärgil nende teavitamine, koolitamine ja nõustamine ja tarbijakaitsealase rahvusvahelise koostöö arendamine” 35 000 krooni; 
 • MTÜ Tartu Tarbijakaitseühingu projekt “Tarbijakaitsealase õigusabi kompleksne (nõustamine, teavitamine, koolitused) osutamine Tartu linnas 47 900 krooni.

21.10.2008. a korraldusega nr 1130 eraldas linnavalitsus täiendavalt 18 991 krooni MTÜ Tartu Tarbijakaitseühingu toetamiseks. Täiendav toetus oli ette nähtud projektijärgse individuaalse nõustamistegevuse tagamiseks aasta lõpuni.

2007. a toetust saanud projektid

 • Tartu Tarbijakaitseühingule projekti “Tarbijate teadlikkuse tõstmise eesmärgil nende nõustamine, teavitamine ja koolitamine (sh uuringute kaudu) tarbijakaitsealastes küsimustes Tartu linnas ja osaliselt Tartumaal” toetuseks 27 000 krooni. Raha on mõeldud eelkõige tartlastest tarbijate individuaalseks nõustamiseks.  
 • 05.06.2007 korraldusega nr 723 eraldas linnavalitsus reservfondist täiendavalt 35 000 krooni Tartu Tarbijakaitseühingu toetamiseks. Täiendav toetus on ette nähtud projektijärgse individuaalse nõustamistegevuse tagamiseks aasta lõpuni.
 • Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskusele projekti “Tarbijate teadlikkuse suurendamine paremaks toimetulekuks ja ohutu valiku tegemiseks kaupade ja teenuste tarbimisturul nende nõustamise, informeerimise ja koolituse kaudu” toetuseks 23 000 tuhat krooni. Raha on mõeldud eelkõige Tartu koolide õpilaste nõustamiseks ja linna kodulehele “Tarbija esmaabi” koostamiseks.
 • Tarbijate Kaitse Ühendusele UGANDI  õpilastega tehtava videofilmi “ Tarbija on kuningas” lõpetamiseks 20 000 tuhat krooni.

2006. a toetust saanud projektid

 • MTÜle Tartu Tarbijakaitseühing 27 000 krooni projekti “Tarbijate teadlikkuse tõstmise eesmärgil nende teavitamine, koolitamine ja nõustamine tarbijakaitsealastes küsimustes Tartu linnas”. Raha on mõeldud ennekõike individuaalse nõustamise toetuseks.
 • MTÜle Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskus 22 500 krooni projekti “Tarbijate teadlikkuse suurendamine oma õiguste ja kohustuste paremaks kasutamiseks ja teadliku tervislikuma, säästlikuma ja keskkonnasõbralikuma valiku tegemiseks kaupade ja teenuste tarbimisturul” toetuseks. Raha on mõeldud ennekõike tööks Tartu  koolide õpilastega.
 • MTÜle Tarbijate Kaitse Ühendus UGANDI 15 500 krooni videofilmi “Tarbija on kuningas” tegemise toetuseks.