In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Statistika


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Tartu arvudes 1997

Tartu kirjalik esmamainimine 1030  
Linna piires voolab Emajõgi 10 km pikkuselt  
Kõrgeim koht üle merepinna 79 m  
Pindala 38.8 km2  
   
ILMASTIK 1996  
Õhutemperatuur ________
- absoluutne miinimum - detsember -31.6 °C
- absoluutne maksimum - juuli +29.4 °C
Aastane sademete hulk 553 mm
Sademetega päevade arv 162
Päikesepaiste kestus tundides 1 803
Keskmine relatiivne niiskus 79 %


RAHVASTIK    
Elanike arv 1.01.1994 105 844
  1.01.1995 104 907
  1.01.1996 103 424
  1.01.1997 101 901

Asustustihedus (inimest/km2)

1997          2626
     
Iive 2001    
Elussünde 1 057  
Surmasid 1 245  
Iive -188  
Saabus 1 552  
Lahkus 2 887  
Rändesaldo -1 335  
     
Rahvuslik koosseis 1.01.1996 %  
Eestlasi 75  
Venelasi 20  
Teisi rahvusi 5  
     
Soolis-vanuseline jaotus 1.01.1997
Vanusgrupid Mehi Naisi
0 - 15 10 800 10 291
16 - 61/56 29 969 30 029
62/57+ 5 923 14 889
   
Abiellumised ja lahutused 1996  
Abiellunud mehi 437
Abiellunud naisi 463
Abielu lahutanud mehi 411
Abielu lahutanud naisi 452
   
TÖÖJÕUD JA PALK 1996. aasta IV kvartal    
Töötajate arv

7563

 
    sh täistööajaga

2648

 
Keskmine kuupalk, krooni

1688

 
Ettevõtteregistris ettevõtteid    
seisuga 1.01.1997

1688

 
    sh äriregistrisse ümberregistreeritud

1688

 
likvideeritud

41

 
     
TÖÖVAHENDUS 1996    
Kliente

7 145

 
Külastuste kordi

53 358

 
Töötuks tunnistatuid

2 301

 
Töötuid arvel perioodi lõpuks

834

 
Rakendatuid

1 234

 
Õppele suunatud

764

 
Töötuid tööealisest elanikkonnast, 1.05.1997

2.1%

 
     
KAUBANDUS JA TOITLUSTUS 1.07.1997    
     
Tööstuskaupade kauplusi 602  
Toidukaupade kauplusi 86  
Segakauplusi 79  
Toitlustusettevõtteid 236  
     
MAAKASUTUS 1.05.1997    
 

Pindala (ha)

%

Elamumaa

906.6

23.4

Tööstusterritooriumid

327.5

8.4

Muud krundid

 

(ärid, sotsiaalmaa)

348.1

9.0

Kalmistud

43.3

1.1

Raudtee

84.7

2.2

Teed, tänavad

351.1

9.0

Veekogud

92.0

2.4

Linnametsad, pargid jm

349.7

9.0

Soised ja võsastunud alad

765.5

19.7

Raadi lennujaam

93.0

2.4

Põllumaad

320.2

8.3

Muud maad

198.3

5.1

Kokku

_____3880.0

_____100.0

Maksustatud maa osatähtsus linna territooriumist 49.5%    
     
KOMMUNIKATSIOONID 1996    
     
Tänavaid 436  
Tänavate üldpikkus (km) 276  
Kõnniteede ühekordne pikkus (km) 257  
Transpordivahendeid    
Sõiduautosid 27 372  
    sh era 24 478  
Autobusse 586  
    sh era 132  
Veoautosid 4 963  
    sh era 1 815  
Liiklusõnnetusi 76  
hukkunuid 4  
vigastatuid 75  
     
Linnatransport    

bussiliine

22

liinide kogupikkus, km

330

peatusi

211

liinibusse

85

bussijuhte

147

läbisõit, tuh. km

3 493

taksosid

265

Veevõrgu pikkus, km

160

Telefone 1.05.1997

31 939

    sh eraklientidel

25 764

äriklientidel

6 175

100 elaniku kohta

31

taksofone

291

     
TURISM 1997    
     
Välisturistide ööbimiste  arv 45 000  
    - puhkusereisil 55%  
    - tööreisil 34%  
    - muu 11%  
    soomlaste osatähtsus 55%  
Majutusasutuste arv 16  
    neis kohti 629  
     
ÕIGUSVASTASELT VÕÕRANDATUD
VARA TAGASTAMINE 1.06.1997
   
Hoonete arv, mille kohta on esitatud avaldus 961  
Tagastatud hooneid 865  
Erastatud eluruumide arv 1.06.1997 19 275  
     
EELKOOLIASUTUSED 1996/97 kokku neist vene-
keelseid
Asutusi 29 3
Rühmi 218 32
Lapsi 4 722 686
     
HARIDUS 1996/97    
Koolieelsed lasteasutused kokku neist vene-
keelseid
Asutusi 27 3
Rühmi 221 29
Lapsi 4459 525
     
Üldhariduskoolid koole õpilasi
Põhikoole 3 1 363
Gümnaasiume 15 13 267
Hälvikute koole 4 681
Täiskasvanute gümnaasiume 1 416
Eriinternaatkoole 2 400
Erakoole 4 322
Õppekeskusi 1 150
Kokku 30 16 577
     
Õppekeel    
eesti keel 24 13 103
vene keel 6 3 474
     
Huvikoolid 7 6 434
     
Kutseõppeasutused    
 

õpilasi

 
Tartu Tööstuskool 629  
Tartu Toidutööstus- ja Teeninduskool 678  
Tartu Ehitus- ja Kergetööstuskool 462  
Tartu Meditsiinikool 452  
Tartu Muusikakool 135  

Tartu Kunstikool

196  

Tartu Lennukolledzh

14  
     
Kõrgemad õppeasutused üliõpilasi  
Tartu Ülikool 8 532  
Eesti Põllumajandusülikool 2 159  
Tartu Õpetajate Seminar 291  
Kõrgem Usuteaduslik Seminar 35  
Tartu Teoloogia Akadeemia 113  
Tartu Lennukolledzh 25  
     
KULTUUR 1997    
     
Teatreid _____2  
Kinosid 3  
     
Muuseume, galeriisid 21  
Rahvaraamatukogusid 4  
Kogudusi 20  
     
SPORT 1997    
     
Spordikoole 6  
    neis õpilasi 2 335  
Spordiklubisid

93

 
Viljeletavaid spordialasid 34  
     
TERVISHOID 1997    
     
Haiglaid 9  
Perearstikeskusi 5  
Polikliinikuid 4  
Erameditsiiniasutusi 47  
Esmatasandi arste 10 000 elaniku kohta 6.6  
     
SOTSIAALABI 1997    
     
Piirkonnakeskusi 4  
Hoolekandeasutusi lastele 3  
Hoolekandeasutusi täiskasvanutele 3  
Koduhooldusel olevaid vanureid
ja puudega inimesi
310  
     
SOTSIAALKINDLUSTUS 1.05.1997    
     
Pensionid    
Vanaduspensionäre 20 144  
Väljateenitud aastate eest
pensioni saajaid
123  
Invaliidsuspensionäre 4 270  
Toitjakaotuspensioni saajaid 1 134  
Rahvapensioni saajaid 103  
Kokku 25 774  
     
EELARVE 1997  
     

Tulud

 %

 

Üksikisiku tulumaks

52.9

Maamaks

2.5

Loodusvarade maks

0.4

Kohalikud maksud

1.7

Tulud munitsipaalvaradest

1.0

Muud laekumised

6.2

Toetus riigieelarvest

0.4

Võlatähtede emiteerimine

34.9

Kokku

100.0

milj. krooni

332.1

 
     
Kulud

%

 

Haridus

43.0

Linnamajandus

24.4

Kultuur

6.6

Kehakultuur

1.4

Tervishoid

0.9

Sotsiaalhoolekanne

5.5

Üldvalitsemine

7.1

Muud kulud

0.9

Laenuintressid

8.3

Reservfond

1.9

 

Kokku

100.0

milj. krooni

332.1

 
     
TARTU LINNAVOLIKOGU 1997  
   
Linnavolinikke 49  
Reformierakond 14  
Isamaaliit 12  
Valimisliit Tartu 2000 11  
Mõõdukad 7  
Keskerakond 5  
     
TARTU LINNAVALITSUS 1997    
   
Linnavalitsuse liikmeid 7  
Osakondi 11  
Töötajaid 202