In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Tartu uudised


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Võidu silla remont

Alates 13. juunist kuni 1. septembrini 2014 on Tartu Võidu sild remondi tõttu suletud. Hiljemalt 1. septembriks kohustub ehitaja avama sillal kahesuunalise liikluse, teetööd lõpetatakse oktoobri lõpuks.

Võidu sild suletakse nii sõidukeile kui ka jalakäijatele, ülesõit võimaldatakse vaid liinibussidele ja alarmsõidukitele!

Ümbersõidud toimuvad Sõpruse, Vabadus- või Kroonuaia silla kaudu, jalakäijad saavad Emajõe ületamiseks kasutada veel ka Kaarsilda ja Turusilda. Sillaalused pikijõesuunalised läbikäigud jäävad jalakäijatele avatuks. Samuti jääb avatuks Tasku parklasse sissesõit.


Riia-Turu ristmikul muudetakse fooritsükleid ning Riia tänavalt on lubatud täiendav vasakpööre Vabaduse puiesteele ka teiselt sõidurealt.

Sõpruse silla liikluskoormuse kasvu arvestades paigaldatakse Turu tänavale linnast väljuvale suunale (ESPAKi kaupluse lähedusse) ajutised foorid, et võimaldada tööpäeviti linna sisenevatel sõidukitel paremini sooritada Turu tänavalt vasakpööret Sõpruse sillale.

Linnavalitsus soovitab tartlastel oma sõidumarsruudid varakult valmis mõelda ja rohkem aega varuda, sest teiste sildade pealesõitudel võivad tekkida järjekorrad. Kindlasti tasuks neil, kel võimalik, mõelda suvel ka rohkem jalgsi või rattaga liiklemisele,

Silla remondi käigus remonditakse silla raudbetoonkonstruktsioonid, trepid, rajatakse hüdroisolatsioon, paigaldatakse uued deformatsioonivuugid, puhastatakse ja korrastatakse piirded ning asfalteeritakse teekatted koos peale- ja mahasõitudega. Võidu silla kapitaalremont läheb maksma ligikaudu 800 000 eurot, millest riigilt saadud toetus on 562 000.

Võidu silla remondi peatöövõtja ja projekteerija on AS Teede REV-2 (Mihhail Frolov, tel 5347 9543), omanikujärelevalvet teeb AS Taalri Varahaldus (Matti Urma, tel 502 2896). Liikluskorralduse eest vastutab Margus Mandel (tel 520 6799). Linnavalitsuse kontaktisik: teede- ja liikluskorraldusteenistuse juhataja Urmas Mets, tel 736 1287, 511 0210.