In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Tartu uudised


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Tartu kesklinna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine

Tartu kesklinna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek toimub 9. detsember 2013 kuni 12. jaanuar 2014. Aruandega on võimalik tutvuda  avaliku väljapaneku ajal tööpäevadel Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna fuajees ning Tartu linna veebilehel: http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/ÜP-10-002

Aruande avalik arutelu toimub esmaspäeval, 13. jaanuaril 2014 kell 17 raekoja saalis.  

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale (Raekoja plats 3, 51003 Tartu; e-post Lpmko@raad.tartu.ee) kuni 13. jaanuarini 2014.

Mõjude hindamise tulemusena selgus, et valdavalt ei kaasne KSHs hindamise aluseks olnud Tartu kesklinna üldplaneeringu eskiislahenduse versiooni elluviimisega eeldatavalt otseselt olulist negatiivset keskkonnamõju. KSH aruandes on välja toodud võimalikud ebasoodsad arengud, mille rakendumise korral on tõenäoline olulise negatiivse mõju ilmnemine ning antud soovitused mõju vältimiseks või leevendamiseks. Piiriülest keskkonnamõju kesklinna üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne.

 

Foto: Meelis Lokk