In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Transport ja liiklus


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Projekt „Traffic“

Eesti-Läti-Vene rahvusvaheliselt tähtsate strateegiliste transpordikoridoride logistika ja transiidivõime suurendamine

Programmi lühiinfo:

Eesti-Läti-Vene programmi üleüldiseks eesmärgiks on soodustada ühiste tegevuste läbi arengut regioonis, tõstes piirkonna konkurentsivõimet, kasutades selleks potentsiaalselt soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni piirialadel. Programmi täpsemaks eesmärgiks on muuta piirialad selle elanikele ja ettevõtetele atraktiivseks läbi tegevuste, mis suunatud elustandardi ja investeerimiskliima parandamiseks.

Projekti Traffic üldeesmärk:

  • parandada Eesti-Läti-Vene piirialadel transpordisüsteemi jätkusuutlikkust, võimekust, kasutatavust, ja konkurentsivõimet liiklusturvalisust tõstvate lahenduste, transpordi ja maanteeinfo taristu edendamise kaudu.

Projekti täpsemateks ülesanneteks on:

  • kaasata rohkem piiriüleseid ressursse liiklusturvalisuse parandamiseks; täiustada ja rakendada uudseid liiklusturvalisust tõstvaid meetmeid, samal ajal suurendades avalikkuse teadlikkust liiklusturvalisuse probleemidest ja luues rahvusvahelise koostöövõrgustiku nende lahendamiseks Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni piirialal;
  • panustada säästva transpordi ja avaliku liiklusruumi arengule, rakendades uudseid tänavaruumi lahendusi transpordi ja maanteeinfo taristu valdkonnas 12 Eesti, Läti ja Vene asulas, mis paiknevad rahvusvahelise tähtsusega strateegilistel transpordikoridoridel.

Tartu ülesanneteks projektis on:

  • tõsta liiklusohutust rahvusvahelise tähtsusega strateegiliselt olulistel (transpordikoridoridel) maanteedel E264 (Jõhvi-Tartu-Valga) ja  E263 ( Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa);
  • suurendada avalikkuse teadlikkust liiklusohutusest ja rahvusvahelisest logistikast;
  • kaasata avalikkust liiklusohutuskampaaniatesse.

Projekti kogueelarve on 1 876 570 eurot, millest Tartu Linnavalitsuse eelarve ulatub 204 955 euroni. Omafinantseeringu määraks on 10 protsenti.

Projekti juhtpartneriks on Euroregion "Country of lakes" Läti kontor; partneriteks Tartu Linnavalitsus, Võru Linnavalitsus, kuus omavalitsusasutust Lätist, neli omavalitsusasutust ning MTÜ „Lake Peipsi Project“ Venemaalt, lisaks neli projektiga seotud partnerit (sh ka Võru Politseijaoskond) ning kolm strateegilist partnerit (sh ka Maanteeamet).  

Projekt lõpeb 30.03.2014.

Programmi kodulehekülg: http://www.estlatrus.eu

The EuropeAid Co-operation Office webpage: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm


Lisainfo: Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna projekti assistent Kairi Kuusik tel 7361 199, e-post Kairi.Kuusik@raad.tartu.ee.

 

 

Estonia-Latvia-Russia Cross Border Cooperation Programme within the European Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013 financially supports joint cross border development activities for the improvement of the regions`s competitiveness by utilising its potential and beneficial location on the crossroads between the EU and Russian Federation.

The Programme website: www.estlatrus.eu

EuropeAid Office website: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm