In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Tartu uudised


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Huvitegevuse toetamise korra muudatused

Tartu linnavolikogu muutis 30. juunil 2011 huvitegevuse toetamise korda, mille kohaselt hakkab linn maksma iga lapse eest pearaha kuni kolmes huviringis ja ühes erahuvikoolis osalemise eest, eelisalad tuleb igaühel endal määrata. Veebipõhine osaluse kinnitamise süsteem laieneb ka laagritele ja erahuvikoolidele.

Peamine sisuline muudatus võrreldes senikehtinud korraga seisneb selles, et edaspidi toetab linn pearahaga spordi-, kultuuri- või noorsootöö valdkonna siseselt harrastaja poolt esimese eelistuse saanud huviringi. Huviringis osalejal tuleb valdkonnasiseselt valida endale eelisala. Nii maksab linn ühe harrastaja eest maksimaalselt kolm pearaha - ühe spordi-, ühe kultuuri- ja ühe noorsootöö valdkonnas, lisaks ühes erahuvikoolis õppimise toetust.

Noortelaagri korraldaja peab linnale esitama osalejate nimekirja hiljemalt üks kuu enne laagrivahetuse algust ja sellest hetkest saab lapsevanem või täisealine osaleja kinnitada laagris osalemist. Kinnitus peab olema tehtud laagrivahetuse lõpukuupäevaks. Uue korra kohaselt tuleb laagri korraldamiseks toetuse taotlus esitada 1. septembriks.

Huvitegevuses muudeti mõnevõrra taotluste ja nimekirjade esitamise ning osaluse kinnitamise tähtaegu. Ühingud ja klubid peavad taotlused esitama 1. septembriks, osalejate nimekirjad 1. oktoobriks ning osaluse kinnitamine harrastaja või lapsevanema poolt peab olema tehtud 1. novembriks.

Vaata lähemalt linnavalitsuse ja -volikogu otsuseid

Noortesport

Kultuuri-  ja noorsooühingud

Noortelaagrid

Erahuvikoolid

***************************************************

Lisainfo

Noortesport: kultuuriosakonna sporditeenistuse juhataja Veljo Lamp, tel 736 1352, Veljo.Lamp@raad.tartu.ee

Kultuuri-  ja noorsooühingud, noortelaagrid ning erahuvikoolid: kultuuriosakonna kultuuriteenistuse peaspetsialist Külli Aleksanderson, tel 7361 358, Kulli.Aleksanderson@raad.tartu.ee; kultuuriosakonna noorsooteenistuse juhataja Kristel Altosaar, tel 736 1363, Kristel.Altosaar@raad.tartu.ee