In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Tartu uudised


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Tartu linna transpordi arengukava 2012-2020 keskkonnamõju strateegiline hindamine

Tartu Linnavalitsus teatab, et Tartu Linnavalitsuse 08. juuni 2010. a korraldusega nr 648 algatati Tartu linna transpordi arengukava 2012-2020 keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Tartu linna transpordi arengukava 2012-2020 koostamist korraldab Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakond, asukohaga Raekoja plats 3, Tartu 51003. Arengukava koostaja leitakse riigihanke tulemusena.  Arengukava kehtestaja on Tartu Linnavolikogu, asukohaga Raekoda, Tartu 50089.

Tartu linna transpordi arengukava aastateks 2012-2020 eesmärk on täpsustada linna arengudokumentides seatud eesmärke ning luua alus transpordi plaanipärasele arengule ja selle rahastamisele. Transpordi arengukava eesmärgiks on  erinevate transpordi valdkonna probleemide lahendamine ja leevendamine lähtudes säästva arengu, sealhulgas säästva transpordi eesmärkidest.

Transpordi arengukava elluviimine mõjutab suurt hulka Tartu elanikke. Transpordiga seotud infrastruktuuri kasutamise ja rajamisega võib kaasneda pinnase, õhu ja vee saastatus, müra ja vibratsiooni tasemete muutus ning mõju Natura 2000 alale. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks on tagada arengukava vastavus säästva arengu põhimõtetele, selgitada välja arengukava realiseerimisega kaasneda võivad keskkonnamõjud ning välja töötada planeeritavat tegevust leevendavad meetmed.

Tartu Linnavalitsus küsis Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni seisukohta arengukava  keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta. Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon väljendas 3. mai 2010. a kirjas nr JT-6-7/19665-2 seisukohta, et Tartu linna transpordi arengukava koostamisel oleks keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine otstarbekas, kuid mitte kohustuslik.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega on võimalik tutvuda Tartu linna veebilehel  ja linnamajanduse osakonnas Raekoja plats 3, ruumis 206, tööaegadel kuni 30. juunini 2010. a