In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Konkursid


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Aasta parim ehitis

Alates 1999. aastast korraldab Tartu Linnavalitsus kvaliteetse projekteerimise ja ehitamise ergutamiseks konkurssi "Aasta parim ehitis". Igal aasta pälvib auhinna ehitis, mille puhul on kõige parema tulemuse andnud tellija, projekteerija ja ehitaja koostöö.

Konkursil osalevad kõik eelneval aastal kasutusloa saanud ehitised, mida hindab vaid käesolevaks aastaks valitud komisjon. Komisjon on 9-liikmeline ja sinna kuuluvad linnavalitsuse, ehituskorralduse ja linnaplaneerimise osakondade ning avalikkuse esindajad.

Parimad ehitised selgitatakse kolmes grupis: uusehitised, uusehitised eramute/korterelamute arvestuses ja rekonstrueeritud hooned. Konkursikomisjon valib esitatud ehitusdokumentatsiooni ja ehitiste ülevaatamise alusel välja gruppide paremad. Ehitiste hindamisel arvestatakse üldtuntud linnaehitusprintsiipide jälgimist ja kompositsiooninõuetega arvestamist, ehitise sobivust linnaruumi, krundi asendiplaanilist lahendust, hoone mahulist lahendust ja fassaadikujundust, hoone detailikäsitlust ja materjalide valikut, hoonesisest funktsionaalset lahendust, originaalsust ja loomingulist julgust, ehitise kvaliteeti, üld- ja eritööde vastavust normidele ning ehitise dokumenteerimist.

Parima ehitise, selle tellija, projekteerija ja ehitaja nimed avalikustatakse ajalehes Tartu Postimees.