In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Välissuhted


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Tartu osalemine rahvusvahelistes organisatsioonides

Läänemere Linnade Liit (Union of the Baltic Cities, UBC)
Läänemere Linnade Liit (LLL) loodi 1991.a. vahetult pärast “raudse eesriide” kokkuvarisemist Euroopas. Ta on esimene avatud foorum Läänemere regiooni kohalikele omavalitsustele.

LLLi põhieesmärgid:

algatada ja tugevdada koostööd ja infovahetust Läänemere regiooni linnade vahel;
seista kohalike ja regionaalsete omavalitsuste ühiste huvide eest, nii regiooni- kui riigisiseselt, nii Euroopas kui rahvusvahelistes organisatsioonides;
järgida säästlikku arengut Läänemere regioonis ja arvestada euronõudeid kohalikele ja regionaalsetele omavalitsustele.
LLLi kuulub kokku 101 linna (2001). Eesti linnu on 14 (Elva, Haapsalu, Jõhvi, Kärdla, Keila, Kuressaare, Narva, Paldiski, Pärnu, Sillamäe, Tallinn, Tartu, Viljandi, Võru).

Tartu kuulub 11sse komisjoni ja töögruppi (sotsiaal-,transpordi-, linnaplaneerimise, turismi-, ettevõtlus-, kultuuri-, keskkonna-, haridus- ja spordikomisjoni ning eurokoordinaatorite ja naiste töögruppidesse).
info@ubc.net
www.ubc.net


Läänemere Turismikomisjon (Baltic Sea Tourism Commission, BTC)
Läänemeremaade Turismikomisjon (LTK, asutatud 1983.a.) on mittetulundusühing, kuhu kuulub üle 150 liikme kogu maailmast. Eestist on liikmeid kümme, nende hulgas Turismiagentuur, Tallinn, Narva. Tartu kuulub organisatsiooni 1993. aastast.

Komisjoni eesmärgiks on reklaamida Läänemere piirkonda kui reisisihti ning edendada Läänemereäärsete riikide turismialast koostööd maailma teiste piirkondadega.

LTK põhilised tegevused on piirkondlikud projektid ja marketing.

Projektid hõlmavad erinevaid kultuuriturismi marsruute Läänemere piirkonnas (Via Hansa, Via Viking). Marketingialase tegevuse põhiliseks väljundiks on turismitoodete käsiraamat. LTK edastab tasuta informatsiooni oma liikmete kohta LTK koduleheküljel ning levitab messidel LTK liikmete materjale.

Kord aastas tuleb kokku LTK üldkogu ning kord aastas toimub kontaktmess.
info@btc.se
www.balticsea.com


Kohalike Keskkonnainitsiatiivide Rahvusvaheline Nõukogu (International Council for Local Environmental Initiatives, ICLEI)
Kohalike Keskkonnainitsiatiivide Rahvusvaheline Nõukogu (KKRN) on rahvusvaheline organisatsioon kohalikele omavalitsustele eesmärgiga saavutada märkimisväärseid tulemusi nii keskkonna kaitsmisel kui elukeskkonna säästva arengu kujundamisel.

KKRNil on rohkem kui 350 liiget erinevatest linnadest ja maakondadest. KKRNi liikmed osalevad ühistes kampaaniates ja projektides.
iclei@iclei.org
iclei-europe@iclei-europe.org
www.iclei.org