In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Räägi kaasa


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Ettepanekud Supilinna teemaplaneeringu tegemiseks

NB! Avalik koosolek on toimunud. Loe selle kohta linnavalitsuse pressiteadet ja vaata AK uudisklippi. Linlaste arvamused on siin lehel jätkuvalt oodatud!

---------------------------------
Head tartlased!

Ootame teie arvamusi ja ettepanekuid Supilinna linnaosa teemaplaneeringu eeltööna valminud analüüsile „Supilinna ruumilise kujunemise analüüs ja ettepanekud teemaplaneeringu koostamiseks“. Tööga saab tutvuda allolevate failide kaudu või Tartu infokeskuses (raekoja I korrus).

Artes Terrae OÜ koostatud töös kirjeldatakse Supilinna linnaehituslikku kujunemist ja ajalugu ning on tehtud rohkelt ettepanekuid linnaosale tüüpilise miljöölise väärtusega hoonestuse säilitamise vajaduse, uusehitiste arhitektuurinõuete, tänavate rekonstrueerimise ja liikluskorralduse kohta. Lehekülgedel 63-67 on tehtud rida konkreetseid ettepanekuid, mille kohta sooviksime teada teie arvamust.

Töö on aluseks tulevasele teemaplaneeringule, mille eesmärk on täpsustada võimalikud uushoonestusalad, kohustuslikult säilitatavad hooned, nende kaitse- ja kasutustingimused, põhilised arhitektuurinõuded hoonete rekonstrueerimisel ja uute hoonete püstitamisel. Teemaplaneering jääb aluseks linnaosa edasisele arengule ning kogu sealsele ehitustegevusele. Selleks et tulevane Supilinna teemaplaneering kujuneks võimalikult paljusid huvigruppe rahuldavaks alusdokumendiks, on teretulnud kõigi tartlaste arvamused ja ettepanekud.

1. veebruaril kell 16 oodatakse kõiki huvilisi Raekoja plats 10 III korruse saalis avalikule koosolekule, kus „Supilinna ruumilise kujunemise analüüsi ja ettepanekuid teemaplaneeringu koostamiseks“ tutvustab Mart Hiob OÜst Artes Terrae. Osalejatel on võimalik koosolekul antud töö koostajatele küsimusi esitada ja tõstatatud teemadel diskuteerida.

Ootame rohket osavõttu ja konstruktiivset arutelu!

Tartu Linnavalitsus

Supilinna ruumilise kujunemise analüüs ja ettepanekud teemaplaneeringu koostamiseks
Koostaja: Artes Terrae OÜ

Vaata lisaks:

Avaldage oma arvamust siin!
NB! Palun jätke meile ka oma e-posti aadress, et me saaksime teiega vajadusel ühendust võtta!


Lisa oma sissekanne

30/03/11 11:04
Supilinna elanik

Minugi käest pole kahjuks keegi kunagi arvamust küsinud, kuigi olen samuti Supilinna elanik olnud juba 12 aastat. Arvatavasti toimus(kui toimus) küsitlus väga kitsas ja selleks sobivas Hr.Hiobi sõprade ja tuttavate ringis. Mina soovitan Hr. Hiobil ja tema kaaskonnal kolida kusagile mahajäetud või välja surevasse külla, kus nad saaks elada kokkukukkuvates majades ja sõita hobuste ja vankritega mööda munakivi teid. Seal nad ei traumeeriks oma IDEEDEGA kaaskodanikke. Loodan südamest , et Hr. Hiobi IDEID ei võta linnavalitsus väga tõsiselt ja linnavalitsus võiks ikka mõelda ka teiste Supilinna elanike huvidele.
Aga Hr. Hiobile soovitaks veel teemaplaneeringusse sisse kirjutada sellised nõudmised:
1. Supilinnas keelata elektri kasutamine, kasutusele võtta küünlad, õlilambid jne.
2. Autod liikluses keelata, sõita võib ainult hobuse või jalgrattaga(talvel ka kelgu ja suuskadega)
3. Riietusest tohib kanda ainult linasest riideid ja jalas tohivad olla ainult pastlad.
4. ................JNE.
22/03/11 20:05
Malle Roomeldi

Väga vajalik ja põhjalik töö.Suur tänu!Toetan igati siin esitatud põhilisi seisukohti.
Kuid mul on veel küsimus või siis ettepanek: Lepiku tänaval on kõik need ajaloolised majad ehitatud parvedele,mis peaksid lagunemise vältimiseks olema alati veega kaetud. Kindlasti on Supilinnas veel palju parvedele ehitatud maju. Minu küsimus on- kuivõrd on uuritud nende majade all asetsevate parvede seisukorda ja seda , kuivõrd nad praeguse seisuga veega kaetud on? Kas on teada, kuidas planeeritud kuivendamised mõjutavad veetaseme seisu ja sellega koos majaaluste parvede "tervist". On selle kohta tehtud konkreetseid uurimistöid ja kui on, siis kus võiks nendega tutvuda?
15/02/11 16:33
taie

Supilinn (SL) on miljööväärtuslik linnaosa. Emajõe ja looduspargi lähedus eeldab hea ja kalli elurajooni väljakujunemist. Uuselamud peaks ehitama ja vanad rekonstrueerima silmas pidades 21. sajandi mugavusi. SL peaks olema/saama kesk- ja kõrgema klassi elurajooniks. Selleks: 1)tuleks viimastest talvedest õppust võtta (lumevaringud katuselt!) ning lõpetada nõue ehitada uuselamud tänavajoonele. 2)Likvideerida tõsine probleem: liiklusest tingitud vibratsioon. Mida lähemal maja tänavale, seda hullem see on. Lahendust lubati (vähemalt Oa tänavale) juba kümmekond aastat tagasi, nimelt tänava kapitaalremonti. Nii nagu sellistel kõikuvatel pindadel varemgi tehtud. See on tänava lahtikaevamine mineraalkihini ja selle ülesehitamine vastavalt nõuetele. 3) Ehitada vihmavee äravooluteed v. kollektor (praegu tekib keldritesse vesi). 4)eemaldada isekasvanud kõverad ja koledad puud kruntidelt ja tänavahaljastusest. Sobivuse korral istutada uued.
13/02/11 16:01
EL

Ma soovin lihtsalt, et ka ratastooliga ligipääsetavust võetaks arvesse.
09/02/11 12:34
Kärt-Mari

Kommentaariks tänavate kõrghaljastuse taastamise kohta - kunagi ei ole mõtet hakata taastama alleed kui sinna jäetakse alles köndistatud, haiged ning linnakeskkonda sobimatult suurte mõõtmetega "alleepuud". Siiski ei pea ma suurekasvulisi puid sobimatuteks, kui neile on jäetud piisav kasvuruum (paplialleed jõe kaldal, hõberemmelga allee Supilinna spordipargi ja dendropargi vahel). Oluline on teha valik liikide hulgast, mis ei vaja nii suurt hooldust ega kasva nii hiiglama suureks kui näiteks Supilinnas olnud paplid, mujal kasutatud pärnad või ka näiteks hõberemmelgad. Planeerijad aga oskavad selliste asjadega arvestada ning õige puu asetamine õigesse kohta allees väärtustab keskkonda ning toob inimestele rohkem rõõmu kui muret.
08/02/11 20:59
tanel rettau

Kahju,et ei viibinud antud koosolekul. Kas tõesti läheme tagasi mitu sajandit ja paneme sõiduteele munakivisillutise? Vibratsioon on siis kindlasti olulisemal suurem kui afalttee puhul. Kõigil on tänapäeval autod. Siiamaani lõhume neid tänavaaukudes, tulevikus munakiviteel. Kas sõiduvahend tuleks Annelinna jätta? Kas keegi on käinud ukselt uksele küsimas mida inimesed tegelikult tahavad,aetakse mingit OMA rida.Inimesed ei taha aastaringselt jalgadega pori või kruusa oma elamistesse tuua.Kas tegemist on Supilinna väljasuretamisega,sest selliste munakivi või jumal teab milliste mügarlike teedega linnaossa elanikud lihtsalt alaliselt elama ei taha asuda.Paljud inimesed on Supilinna oma koduks valinud,sest siin on valgust ja õhku ning lootnud,et elu läheb aasta-aastalt edasi,mitte tagasi. Ja mis imelik jutt on sotsiaalse mitmekesisuse tekitamisega. Et kulla arendajad,ehitage,aga igasse majja 2-3 korterit inimestele kes ei jõua tegelikult elamise eest maksta. Kas selle eest ei peaks mitte riik hoolitsema?
Milline arendaja ehitab elamu mille eest ta raha ei taha? Utoopia. Lugedes tuleb paraku muie suunurka. Veto kõigele peale ja teeme aga oma Supilinna nimelise teemapargi. Paraku tuleb siin ka elada. Alustada võiks maisematest asjadest nagu liigvee äravool,vanade torude vahetus,sõidetav teekate.
02/02/11 22:17
Kaie Kasemets, Piiri tn elanik

Tehtud analüüs ja ettepanekud on põhjalikud ning väärivad kiitust. On meeldiv tõdeda, et kuigi meie pere ei sattunud supilinlaste küsitluse valimisse, peegeldavad küsitluse tulemused ka meie seisukohti valdavas enamuses punktides. Seega sobivad küsitluse tulemused üldistamaks supilinlaste hoiakuid.
Kommentaarid ettepanekutele:
1. Ettepanekus nr 37 nimetatud kõrghaljastuse taastamine tuleks hoolikalt läbi mõelda - kas selle plussid kaaluvad üles miinused. Olen nõus, et plussiks on looduslähedase supilinna ilme säilitamine. Ajaloolisuse ja tuleohutuse põhjendus ei ole minu jaoks nii mõjuvad. Kõrged puud varjavad valgust ning võivad hooldamata jätmise korral ohtlikud olla. Samuti paneb see krundiomanikele kohustuse sügisel lehti koristada, mida kõik krudiomanikud ei pruugi heaks kiita. Kindlasti tuleks kõrghaljastuse taastamisel jätta kasvama olemasolevad puud ning alleede planeerimisel arvestada kasvavate puude asukohti ja sobitada uued puud alleedele juba olemasolevate puude järgi.
2. Teekatete planeerimisel tuleks teha eelnev analüüs, kuidas teekatted mõjutavad Supilinna erinevates piirkondades (madalamal ja pehmemal pinnasel ning kõrgemal kõvemal pinnasel) vibratsiooni taset. Pärast analüüsi tuleks põhjalikult kaaluda, kas ja mis tingimustel on mõistlik teekattena kasutada munakivi, tumedat betoonkivi vm soovitatud materjale. Arvestada tuleks seejuures ka asjaolu, et vastavalt detailplaneeringutele on plaanis ehitada Oa ja Kauna tänava piirkonda elamuid, mis suurendab oluliselt liiklustihedust. Praeguste kruusateede asfalteerimist me ei poolda. Meie näeksime hea meelega Piiri tänaval teekattena pigem betoonkivi sillutist, mis tõenäoliselt on madalama vibratsioonitasemega kui munakivi.
3. Kõikide ettepanekutega, mis puudutavad piiranguid uute hoonete ehitamisel, on meie pere üldjoontes nõus. Tahaksin rõhutada, et meie jaoks on oluline see, et ei ehitataks Kauna tänava ja ehitusjärgus olevate Oa-Meloni majade sarnaseid hooneid. See, kas olemasolevate hoonete pisidetailid on miljööväärtuslikule hoonele täpselt sobivad, ei ole uute hoonete keskkonda mittesobivuse kõrval nii märgatav ja seega nii oluline.
4. Planeerimisel tuleb kindlasti tähelepanu pöörata sadevee ja pinnasevee äravoolusüsteemi väljaehitamisele. Pidev liigniiskus ei kahjusta ainult ehituskonstruktsioone, vaid lisaks suretab ka puid.
01/02/11 20:42
supilinlane

Täna toimunud arutelust tulenevalt tuleb kahjuks tõdeda, et kõnealusel šedöövril pole midagi ühist linnaosa elanike huvide esindatusega vaid Hiob'i enesekehtestuskatsega Supilinnas.
Jääme siiralt lootma, et linnavalitsus seisab erinevalt autorist kindlalt kahe jalaga maa peal ja annab endale aru kaasajas toimuvatest protsessidest ning ei alusta linnaosa luigelaulu kirjutamist...
26/01/11 03:52
Jüri

Kolm tähtsat asja, millega peab tegelema:
1.Sadeveeäravoolu terviklahendus kogu linnaosale. Võib-olla kusagil ka kuivendus, mis tehniliselt peaks ju sama süsteem olema.
2.Elektrikaablite ja juhtmestiku maa alla viimine.
3.KÕNNITEED TULEB TEHA KÄIDAVAKS! Krundiomanik peab tagama vähemalt 1 m kõnniteed.
Kui trepp tuleb tänavale, peab ikkagi min 80 cm jääma jalakäijale. Trepp ei tohi ulatuda nii kaugele, et takistaks näiteks lapsevankri või ratastooli kulgemist. Autod, prügikastid jms ei tohi takistada kõnniteel liikumist.
25/01/11 15:09
Kroonuaia tn

Olen päri ettepanekuga, kuidas lahendada raskeveokite ja busside sõitmist keelumärkide all. Majadele tekkiv vibratsioon on nii tugev, et tunne on vahel, et maja kukub kokku, rääkimata mõradst, mis suurenevad iga päevaga. Lahendusi liikluskorralduse osas linnal kahjuks ei ole. Probleemiga oleme korduvalt pöördunud (küll suuliselt) liikluskorraldusteenistuse poole, saades vastuseks, et kirjutage ise numbreid ülesse ja kutsuge politsei. See on naeruvärne suhtumine ametnike poolt kes peaks problemidele lahendusi leidma. Lõpuks ei jää muud üle kui kolida mujale, sest maja remontimine käib ülejõu ja mis kasu sellst on kui kogu konstruktsioon on vibratsiooni tõttu kahjustatud.
20/01/11 21:43
Priit

Minu arvates ei pea aknad ilmtingimata olema lahusraamiga ja sõiduteel ei pea olema muinasjutuline munakivi, sest akendel on paketid ja vankrite asemel on rohked veokid. Elu areneb.. Tunnustust vääriv töö ja enamasti kirjapanduga päri.
20/01/11 17:54
Ivar Luht

21 sajandil pole mõtet vist kasutada välikäimlat, võtta vett kaevust, katta katust tsinkimatta plekiga ja teid munakividega. Taastame siis juba Raekojaplatsil hobusetallid, las mõned hobused laovad siis "hunnikuid" tänavatele mingi "miljöööö" säilitamisex...REformikommaritel peax häbi olema, et 500 meetrit kesklinnast on kruusateed....
20/01/11 11:36
Jaanika Reilik

Esiteks, ei ole planeeringus kirjas, kuidas kavatsetakse lahendada liiklusest tulenev vibratsioon majadele, mis lõhub konstruktsioone ja siseviimistlust. Kui teatud tänavatele tuleb munakivi, siis on ju vibratsioon vältimatu.

Teiseks on ettepanekutes kirjas, et säilitatakse raskeveokite sõidukeeld, kuid kas on mõeldud ka sellele, kuidas nende sissesõitu reaalselt takistada, kuna märkide jälgimine tundub olevat justkui juhtide südametunnistuse asi, mis väga hästi ei toimi.
19/01/11 21:23
Priit Pavelson

Ei märganud ettpanekute hulgas tähtsust katusekattele/vihmaveetorude süsteemile. Nimelt peaks kasutama ainult kohapeal siledast plekist valtsitud katusekatet ja V kujulisi vihmaveerenne.