In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Räägi kaasa


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Liiklusohutusprogrammi küsitlus

Head tartlased!

Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakond on koostamas Tartu linna liiklusohutusprogrammi aastateks 2011–2015, mille eesmärk on liiklusõnnetuste ja neis kannatanute arvu vähendamine ning tartlastele ohutuma elukeskkonna tagamine.

Liiklusohutusprogrammi koostamiseks vajame ka teie abi. Teie ees olev küsimustik on aluseks olemasoleva olukorra kaardistamiseks, et järgneval viiel aastal liiklusohutuse tagamiseks elluviidavad tegevused vastaksid linlaste tegelikele vajadustele.

Küsitlusele saab vastata kuni 21. maini 2010. Tulemuste arutelu toimub 31. mail kell 13.00 Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna saalis (Raekoja plats 12 II korrus), kuhu kõik huvilised on oodatud.

Kui te soovite oma ettepanekutele, küsimustele ja tõstatatud probleemidele vastuseid saada, siis palun jätke küsimustiku lõppu oma meiliaadress.

Liiklusohutusprogrammi koostamise vajaduse aluseks on tuua olukorda positiivseid muudatusi, kuid selle programmi koostamise nõue on ka Eesti rahvusliku liiklusohutusprogrammi 2003–2015 rakendusplaanis aastateks  2007–2011 ning Liiklusseaduse §-s 5, mille alusel viiakse kohaliku tasandi liiklusohutuspoliitikat ellu just liiklusohutusprogrammide kaudu. Lisainfot liiklusohutusprogrammiga seotud küsimuste kohta leiate Maanteeameti koduleheküljelt: http://www.mnt.ee/atp/?id=998.

Suur tänu kaasa mõtlemast!

Tartu Linnavalitsus